Pravila

І. Splošne določbe

1. Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju tudi " Pravilnik") urejajo razmerja med strankama prodajne pogodbe, kjer na eni strani družba Ksisters s. r. o., (upravitelj spletne trgovine na naslovu www.Ksisters.si), registriran na naslovu Bajkalská 45G, 821 05, Bratislava, Slovaška republika, IČO: 53143230, vpisan v poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek: s. r. O., št. zadeve: 146321/B (v nadaljevanju tudi "Ksisters" ali " Prodajalec") in kupec na drugi strani.

2. Kupec je fizična oseba, ki je s prodajalcem sklenila prodajno pogodbo in pri prodajalcu kupila blago prek spletne trgovine na spletni strani https://ksisters.si/ ter je upravičena do uveljavljanja odgovornosti za napake na blagu (v nadaljevanju " Kupec").

3. Ta Pravilnik in prodajna pogodba sta sklenjena v slovenskem jeziku.

4. Za pogodbo velja Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

ІІ. Varnost in zaščita informacij

1. Ob nakupu kupec predloži naslednje podatke:
- ime in priimek / ime podjetja,
- stalno prebivališče / registrirani sedež;
- e-poštni naslov;
- telefonska številka.
- Če je kupec podjetnik in ima tudi številko za DDV, bo posredoval tudi te podatke;

Ti podatki so potrebni za identifikacijo kupca in nadaljnjo komunikacijo za dostavo blaga.

2. Pogoji za obdelavo osebnih podatkov in specifikacije posebnih osebnih podatkov, za katere se kupec strinja, so navedeni v dokumentu "Varnost in varstvo osebnih podatkov".

3. V pritožbenem postopku od strank zahtevamo naslednje podatke: ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov. Vsi tako pridobljeni osebni podatki se obdelujejo izključno za namene, ki so potrebni za pritožbeni postopek. Stranka ima pravico do sprememb svojih osebnih podatkov, vključno s pravico do zahteve po pojasnilu in/ali izbrisu napačno vnesenih podatkov, ter druge pravice, ki jih zagotavlja zakon.

4. Nakupovanje in plačevanje preko spletne trgovine sta varna. Vse transakcije pri Ksisters so zaščitene s protokolom Secure Sockets Layer (SSL). Zaradi vaše varnosti so vsa plačila s plačilno kartico obdelana v realnem času s takojšnjim preverjanjem bančnih podatkov. Vsi podatki, ki nam jih posredujete, so šifrirani s tehnologijo šifriranja podatkov SSL. Ta napreden postopek šifriranja podatkov zagotavlja, da osebnih podatkov ni mogoče prestreči med prenosom iz vašega računalnika v naš računalnik ali iz našega računalnika v banko. Osebni podatki se v šifrirani obliki prenašajo z vašega računalnika na avtorizacijski strežnik banke in se ne hranijo na strežniku ponudnika. Če želite preveriti, ali je vaš brskalnik med zaključkom nakupa v varnem načinu, poiščite ikono ključavnice na vrhu naslovne vrstice brskalnika."

ІІІ. Sklenitev prodajne pogodbe

1. Pogodba se sklene elektronsko, na daljavo (po elektronski pošti), oz. na podlagi kupčevega elektronskega naročila (s pošiljanjem naročila kupec pošlje ponudbo za sklenitev prodajne pogodbe), ki ga potrdi prodajalec (sprejem ponudbe).

2. Prodajna pogodba nastane s pošiljanjem naročila kupcu in prodajalčevim sprejemom naročila. Prodajalec kupcu takoj potrdi ta sprejem z informativnim pismom na e-poštni naslov, naveden v naročilu. Kupec lahko v informativnem pismu najde povezavo do veljavne različice splošnih pogojev.

3. S prodajno pogodbo se prodajalec zaveže, da bo kupcu predal blago, ki je predmet nakupa, kupec pa se zaveže, da bo blago sprejel in prodajalcu plačal kupnino. Prodajalec si pridržuje pravico do lastništva predmeta do popolnega plačila kupnine. Prodajalec pošlje blago določenemu prevozniku, ki ga dostavi končnemu kupcu. Prodajalec mora kupcu dobaviti predmet nakupa v dogovorjeni količini, kakovosti in izvedbi. Če ni dogovorjeno, kako bo blago pakirano, prodajalec blago zapakira na način, ki je potreben za ohranitev in zaščito blaga. Prodajalec bo blago na enak način tudi zapakiral za prevoz.

IV. Cena in plačilni pogoji

1. Kupec bo prejel blago po ceni, ki je veljala v času oddaje naročila. Kupec ima možnost, da pred oddajo naročila preveri skupno ceno, vključno z DDV in vsemi drugimi stroški.

2. Prodajalec se strinja s plačilnimi pogoji, ki so na voljo tukaj.

3. Blago ostane last prodajalca, dokler ni v celoti plačano. Tveganje za škodo na blagu preide z izročitvijo blaga kupcu. Če je blago poslano po povzetju, se podatki o plačilnih pogojih ne spreminjajo.

V. Pogoji dostave

1. Pogoji za dostavo blaga v pogodbenem roku so naslednji:
- pregled naročila;
- razpoložljivost naročenega blaga v količini v skladu z elektronskim naročilom;
- plačilo v skladu z informacijami na ksisters.si

2. Rok dostave blaga, ki ga ponuja Prodajalec, je v večini primerov 5 delovnih dni od trenutka potrditve naročila, najdaljši rok dostave je 12 delovnih dni. Naročilo je poslano prevozniku običajno v 1 delovnem dnevu po potrditvi naročila. Rok dostave se lahko podaljša tudi v primeru nezadostnih podatkov za odpremo naročila.

3. Možni načini dostave v Sloveniji:
- Dostava na naslov po povzetju. Blago pošlje prevoznik. Prevoznik dostavi pakete ob delovnih dneh, običajno v 48 urah po pošiljanju blaga. Navedeni časi dostave so zgolj informativni in temeljijo na pričakovanem času dostave prevoznika.
- Blago se dostavi na naslov ali v podružnico prevoznika brez plačila po povzetju. Blago se dostavi pod enakimi pogoji kot po povzetju, le da se kupec s prodajalcem dogovori o individualnem načinu plačila. Kupec mora blago prevzeti od tretje osebe (prodajalčevega prevoznega partnerja).

4. Prodajalčeva obveznost dobave naročenega blaga je izpolnjena s prevozom in izročitvijo blaga prevozniku (prevozni službi) za nadaljnje spremstvo do namembnega kraja. Odgovornost za nenamerno izgubo, poškodbo ali uničenje blaga preide na kupca v trenutku prevzema blaga oziroma v trenutku, ko je bil kupec dolžan blago prevzeti, pa tega ni storil v nasprotju s pogoji prodajna pogodba.

5. Prodajalec lahko zaračuna dostavo blaga. Podrobne informacije o stroških in pogojih dostave so na voljo v zavihku dostave. Poleg tega so informacije o ceni, datumu in stroških dostave na voljo med postopkom naročanja, Ksisters pa jih potrdi tudi v elektronskem sporočilu, ki ga pošlje kupcu. Kupec skupaj z blagom prejme davčni dokument (račun). Vse cene vključujejo DDV.

VI. Prekinitev pogodbe

1. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe brez navedenega razloga v 14 koledarskih dneh od prejema blaga ali od sklenitve pogodbe o storitvah. Ksisters pa Kupcem omogoča, da odstopijo od pogodbe v 90 dneh od prejema naročila, pri čemer je treba v zgoraj navedenem roku na prodajalčev elektronski naslov [email protected] poslati pismo o odstopu od pogodbe. Obrazec za uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od kupoprodajne pogodbe lahko prenesete tukaj

Blago, ki ga želite vrniti, pošljite na naslov Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca. Če želi Potrošnik uveljavljati pravico do odstopa od pogodbe, mora na Prodajalčev kontaktni naslov poslati vrnjeno naročilo skupaj z vso dokumentacijo, kot so originalni račun, vzorci, navodila in druga dokumentacija za blago, ki mu je bila dostavljena skupaj z blagom, vendar najpozneje v 14 dneh od datuma obvestila o odstopu od pogodbe.

Stroške vračila blaga nosi Potrošnik. V primeru odstopa od pogodbe v 14 dneh od datuma dostave je potrošnik upravičen tudi do povračila stroškov dostave v znesku, ki je enak najcenejši možnosti dostave. V primeru kasnejšega odstopa od pogodbe bo potrošnik prejel le povračilo stroškov blaga.

Zgoraj navedeni zneski bodo Kupcu-Potrošniku povrnjeni takoj, najpozneje v 14 dneh od datuma prejema vračila. Če ni drugače dogovorjeno, bodo sredstva povrnjena na enak način, kot je kupec izvedel plačilo.

2. Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, če:

- prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga po naročilu ali blaga, izdelanega posebej za enega potrošnika;
- prodaja blaga, ki se hitro pokvari;
- če je rok uporabnosti izdelka potekel, medtem ko je izdelek v lasti potrošnika;
- prodaja blaga v zaščitni embalaži, ki ga zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana;
- prodaja blaga, ki se po svoji naravi lahko po dobavi neločljivo pomeša z drugim blagom.

VII. Odgovornost za okvare blaga in garancija

1. Pogoje garancije za blago urejajo ta pravila in veljavni pravni predpisi Republike Slovenije.

2. Podjetje Ksisters je odgovorno za napake, ki se pojavijo po tem, ko je kupec predal blago v garancijskem roku (garancija). Garancijski rok za vse blago v spletni trgovini Ksisters je 24 mesecev, razen če je na blagu naveden krajši rok. Garancijski rok začne teči, ko kupec prejme blago.

VIII. Pritožba

1. Če je napaka odkrita ob dostavi, bo podjetje Ksisters kupcu izplačalo odškodnino v obliki kupona (primeren popust pri naslednjem naročilu). Kupec lahko zahteva tudi odpravo napake v obliki nadomestnega blaga. Če je odprava napake nemogoča ali za podjetje Ksisters nerentabilna, lahko kupec zahteva popust na kupnino in - v primeru večje napake - odstopi od kupoprodajne pogodbe. Kupec obvesti prodajalca o pravici, ki jo je izbral s prijavo napake.

2. Blago se šteje za blago z napako, zlasti če nima običajnih ali predstavljenih lastnosti, ne ustreza predvideni uporabi, ne izpolnjuje zakonskih zahtev ali ni bilo dobavljeno v dogovorjeni količini. Preobčutljivost ali alergijska reakcija na dobavljeno blago ni razlog za priznanje napake na blagu. Prav tako napake na darilih ali brezplačnem blagu, ki niso zajete v naročilu, niso napaka blaga. Fotografije izdelkov v naši spletni trgovini so zgolj ilustrativne in ne predstavljajo zavezujočega opisa lastnosti izdelka (npr. embalaža se lahko razlikuje zaradi sprememb proizvajalca).

3. Vprašanja v zvezi s pritožbo pošljite na naslov [email protected], skupaj z obrazcem za pritožbo, ki je na voljo tukaj. Pri izpolnjevanju obrazca ne pozabite opisati napake in priložiti fotografij blaga z napako (če je mogoče). Izdelek, za katerega se vlaga pritožba, je treba po potrditvi skupaj z izpolnjenim obrazcem poslati na naslednji naslov: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca.

4. Ksisters bo stranko obvestil o obravnavi pritožbe, zlasti o prejemu pritožbe in njeni pozitivni ali negativni obravnavi, in sicer po elektronski pošti ali z besedilnim sporočilom. Ksisters lahko stranko kontaktira tudi po telefonu.

5. Pritožba bo obravnavana takoj. Obravnava pritožbe, vključno z odpravo napake, običajno ne traja dlje kot 30 dni. V nasprotnem primeru ima kupec pravico odstopiti od prodajne pogodbe. Kupec je dolžan družbi Ksisters pomagati pri izpolnjevanju zgoraj navedenega roka.

6. V primeru pozitivnega zahtevka bo podjetje Ksisters prevzelo stroške vračila blaga.

7. Nadomestilo za kršitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, se izplača v skladu z zakonskimi zahtevami. Upoštevati je treba vsa navodila na embalaži in vložkih. Za kakršno koli uporabo in/ali obdelavo, ki odstopa od nje, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

IX. Program zvestobe - Ksisters club

1. Z nakupom izdelkov v spletni trgovini Ksisters postanete član programa zvestobe Ksisters club (v nadaljevanju: program zvestobe ali Ksisters club).

2. V okviru programa zvestobe prejme član za nakupe kozmetike v spletni trgovini Ksisters na svoj račun zvestobe povračilo oz. cashback. Znesek cashbacka, ki se prizna, ustreza vrednosti nakupa v evrih.

3. Več izdelkov kupite kot Član Programa zvestobe, več ugodnosti prejmete. Ravni zvestobe in ugodnosti so na voljo tukaj

4. Zbranega povračila Cashback ni mogoče prodati ali podariti in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Član programa zvestobe lahko z zbranimi sredstvi Cashback plača le do 50 % stroškov blaga.

5. Obdobje uporabe Cashback je 1 leto za vsak nakup. Kupec lahko na spletni strani preveri, ali ima na voljo Cashback, tako da se prijavi na spletno stran, preveri pa ga lahko tudi v nakupovalni košarici ob nakupu.

6. Ksisters ne odgovarja za morebitno zlorabo Kasbacka s strani tretje osebe, razen če je član programa zvestobe pravočasno obvestil o izgubi dostopa do računa.

7. Ksisters si pridržuje pravico, da program zvestobe kadar koli prekine ali preneha izvajati. Družba Ksisters si pridržuje pravico do spremembe sistema Cashback.

8. V primeru ukinitve ali prekinitve programa zvestobe se družba Ksisters zavezuje, da bo člane programa zvestobe o tem obvestila na spletni strani Ksisters. Neizkoriščeni Cashback pred ukinitvijo ali prekinitvijo Programa zvestobe se prekliče.

9. Članstvo v klubu Ksisters in z njim povezane storitve so brezplačne.

10. Član programa zvestobe se lahko kadar koli na lastno željo izključi iz kluba Ksisters. V tem primeru stranka pošlje zahtevo za preklic na e-poštni naslov: [email protected].

X. Referalni program

1. Upravičenost.

Program priporočanja je na voljo samo strankam Ksisters, ki so v času sodelovanja stare osemnajst (18) let ali več. Vaše sodelovanje v Programu priporočanja in uporaba vaše priporočilne povezave ali promocijske kode pomeni vaše popolno in brezpogojno strinjanje s pogoji, določenimi v teh Pogojih, ter odločitvami in razlagami Ksistersa, ki so dokončne in zavezujoče v vseh zadevah v zvezi s Programom priporočanja.
Nova stranka v okviru referalnega programa (v nadaljnjem besedilu: "Referal") je kombinacija edinstvene telefonske številke in e-poštnega naslova (tistih, ki se ne uporabljajo pri oddaji naročil na spletni strani Ksisters katere koli domene).
Če ste nova stranka, imate ob prvem naročilu možnost dobiti popust, katerega višino določi podjetje Ksisters po lastni presoji. Za to morate uporabiti referenčno povezavo ali promocijsko kodo, ki vam jo je posredoval prijatelj. Za uporabo promocijske kode morate biti registrirani ali prijavljeni na spletni strani in v vašem računu ne sme biti uspešnih nakupov.

2. Splošne informacije o Referalnemu programu.

Če izpolnjujete določene zahteve, ki določajo upravičenost do referalnega programa, lahko sodelujete po nakupu izdelkov, ki so na voljo na spletnem mestu. V 48 urah po prejemu prvega naročila boste samodejno registrirani v referalni program in kot član boste lahko na svoj račun ksisters club v prihodnosti prejeli 5 € ("Cashback").

Če se želite od referalnega programa odjaviti, nam pišite na: [email protected].

Kot je navedeno zgoraj, bo posebna povezava ali promocijska koda (v nadaljnjem besedilu "referenčna povezava") ustvarjena v vašem računu 48 ur po prejemu prvega naročila in bo na voljo v vašem osebnem računu /my-ksisters-club

Svojo referenčno povezavo lahko delite z morebitnimi novimi strankami.

Za uspešna naročila Referalov nad 35 €, ki ji opravijo na spletni strani Ksisters preko vaše referenčne povezave ali z uporabo vaše promocijske kode, boste prejeli cashback.

Cashback lahko uporabite na enak način kot v programu zvestobe.

3. Prejemanje Cashback

Cashback bo nakazan na vaš račun programa zvestobe.

Cashback bo za uporabo vaše referenčne povezave ali promocijske kode in ob upoštevanju drugih zahtev, določenih v teh pravilih, prejel dobropis v 48 urah po prejemu prvega naročila referala.

XI. Alternativno reševanje sporov

1. Kupec ima pravico, da pri Prodajalcu (po elektronski pošti na naslov [email protected]) vloži zahtevek za odškodnino, če ni zadovoljen s tem, kako je Prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali če meni, da je Prodajalec kršil njegove pravice. Če Prodajalec na to zahtevo odgovori negativno ali ne odgovori v 30 dneh po pošiljanju zahteve, lahko Kupec kot potrošnik uveljavlja svojo pravico do izvensodnega reševanja sporov in vloži pritožbo preko platforme Evropske komisije za spletno reševanje sporov, ki je na voljo na spletni strani.

2. Ksisters ne priznava, da je kateri koli dobavitelj pristojen za reševanje potrošniškega spora, ki ga lahko potrošnik sproži v skladu z Zakonom o alternativnem reševanju potrošniških sporov.

XII. Zaključne določbe

1. Kupec priznava in se strinja, da pravice in obveznosti med Prodajalcem in Kupcem urejajo ti splošni pogoji in ustrezne pravne določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

2. Druga vprašanja, ki niso izrecno urejena v teh splošnih pogojih, ureja veljavna zakonodaja, ki je veljala v času sklenitve posameznih prodajnih pogodb.

3. Z oddajo naročila kupec potrdi, da je prebral te pogoje in se z njimi v celoti strinja.

4. Če ena ali več klavzul teh pogojev postane v celoti ali delno neveljavna, to ne vpliva na veljavnost drugih klavzul in ostale klavzule ostanejo v celoti veljavne.

5. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev poslovanja brez posebnega obvestila. Spremembe veljajo od datuma objave in so za kupca zavezujoče.

6. Določbe prejšnje točke se ne uporabljajo, če se med nakupom spremenijo ti pogoji ali bistveni del pogodbe; v tem primeru mora Prodajalec o tem obvestiti Kupca in mu priznati pravico do odstopa od pogodbe.

Ti pogoji poslovanja začnejo veljati 28. novembra 2022.

Pravila in pogoje lahko prenesete tukaj.

S podpisom se strinjam s pogoji