Pritožba

1. Če je napaka odkrita ob dostavi, bo podjetje Ksisters kupcu izplačalo odškodnino v obliki kupona (primeren popust pri naslednjem naročilu). Kupec lahko zahteva tudi odpravo napake v obliki nadomestnega blaga. Če je odprava napake nemogoča ali za podjetje Ksisters nerentabilna, lahko kupec zahteva popust na kupnino in - v primeru večje napake - odstopi od kupoprodajne pogodbe. Kupec obvesti prodajalca o pravici, ki jo je izbral s prijavo napake.

2. Blago se šteje za blago z napako, zlasti če nima običajnih ali predstavljenih lastnosti, ne ustreza predvideni uporabi, ne izpolnjuje zakonskih zahtev ali ni bilo dobavljeno v dogovorjeni količini. Preobčutljivost ali alergijska reakcija na dobavljeno blago ni razlog za priznanje napake na blagu. Prav tako napake na darilih ali brezplačnem blagu, ki niso zajete v naročilu, niso napaka blaga. Fotografije izdelkov v naši spletni trgovini so zgolj ilustrativne in ne predstavljajo zavezujočega opisa lastnosti izdelka (npr. embalaža se lahko razlikuje zaradi sprememb proizvajalca).

3. Vprašanja v zvezi s pritožbo pošljite na naslov [email protected], skupaj z obrazcem za pritožbo, ki je na voljo tukaj. Pri izpolnjevanju obrazca ne pozabite opisati napake in priložiti fotografij blaga z napako (če je mogoče). Izdelek, za katerega se vlaga pritožba, je treba po potrditvi skupaj z izpolnjenim obrazcem poslati na naslednji naslov: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca.

4. Ksisters bo stranko obvestil o obravnavi pritožbe, zlasti o prejemu pritožbe in njeni pozitivni ali negativni obravnavi, in sicer po elektronski pošti ali z besedilnim sporočilom. Ksisters lahko stranko kontaktira tudi po telefonu.

5. Pritožba bo obravnavana takoj. Obravnava pritožbe, vključno z odpravo napake, običajno ne traja dlje kot 30 dni. V nasprotnem primeru ima kupec pravico odstopiti od prodajne pogodbe. Kupec je dolžan družbi Ksisters pomagati pri izpolnjevanju zgoraj navedenega roka.

6. V primeru pozitivnega zahtevka bo podjetje Ksisters prevzelo stroške vračila blaga.

7. Nadomestilo za kršitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, se izplača v skladu z zakonskimi zahtevami. Upoštevati je treba vsa navodila na embalaži in vložkih. Za kakršno koli uporabo in/ali obdelavo, ki odstopa od nje, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

S podpisom se strinjam s pogoji